HM The Queen’s Official Birthday Reception, Warsaw June 2007

 

It is always a bad sign when the Embassy Management Section refuses to print any more visiting cards!

This is our last QBP. In a few weeks’ time Helen and I leave Poland and then the Foreign Office, after 28 years’ loyal service. In short, we are being fashionable: we are going to England to look for work.

Jedziemy do Anglii szukać pracy.

So let me start with words of thanks.

Thank you to Basia Kaczmorowska-Hamilton for bringing to our Residence many fine portraits.

Thank you to Mr Lubomir Jarosz for playing our National Anthems.

Thank you to the Czestochowa Pipes & Drums – our Polish Scottish pipers, all the way from Częstochowa.

Thank you to the BT Melodians Steel Orchestra, all the way from UK – just for you

Thank you above all to the four companies – in alphabetical order BT, Cushman & Wakefield, Provident and Tesco – who have generously supported this event.

These fine companies are creating jobs, wealth and innovation in our two countries and beyond.

What you all want to know is, why is he leaving?

Did he jump? Or was he pushed? The answer is … Yes.

Polska jest skomplikowana.

Poland is complicated.

Obcokrajowcy muszą mieć silne nerwy, aby tu żyć.

Foreigners need strong nerves to live here.

We wrześniu ubiegłego roku przejechałem na rowerze pięćset kilometrów między Krakowem a Warszawą, aby wspomóc brytyjską fundację na rzecz walki z rakiem imienia Marie Curie.

Last September I rode a bicycle for 500km between Krakow and Warsaw, helping the UK’s Marie Curie Cancer Charity.

W rajdzie wzięło udział ponad czterystu Brytyjczyków. Zebralismy ponad milion funtow. W czasie tego rajdu musiałem zmierzyć się z jednym kłopotliwym problemem.

Over 400 British people took part. We raised over one million pounds. On this ride I had to face one embarrassing problem.

Stąd dzisiaj mój osobisty apel do polskiego narodu.

So my personal appeal today to the Polish nation.

Proszę, zróbcie coś z drzwiami do toalet w hotelach i restauracjach.

Please do something about lavatory doors in hotels and restaurants.

Skąd Ambasadorowie mają to wiedzieć, czy symbol mężczyzn to Kółko? Czy Trójkąt?

How are Ambassadors meant to know? Are men the Circle? Or the Triangle?

Od Drugiej Wojny Światowej mieliśmy w Warszawie dwudziestu jeden ambasadorów. Przeciętnie ich misja trwała trzy lata, niektórych tylko dwa. Wielu z nich dylemat Kółko czy Trójkąt doprowadził do totalnej depresji. Jedynie sześciu bohaterskich i upartych ambasadorów wytrzymało cztery lata albo dłużej. Jestem jednym z nich.

Since WW2 we have had 21 Ambassadors in Warsaw. They lasted on average only three years each, some only two. Most were totally broken by this Circle/Triangle question. Only six heroic stubborn Ambassadors survived for four years or longer. I am one of them.

Razem z Helen i naszymi dziećmi mam zaszczyt służyć Jej Wysokości Królowej w waszym kraju. W tej rezydencji przyjęliśmy ponad dwadzieścia tysięcy gości polskich, brytyjskich i innych narodowości. Tylko nieliczni zostali wyrzuceni za pijaństwo

Helen and I and our children have been honoured to serve HM The Queen in your country. We have hosted over 20,000 Polish, British and other guests in this Residence. Very few have been thrown out for drunkenness.

Kończąc moją misję, mogę Państwu powiedzieć: stosunki polsko-brytyjskie są wyjątkowo dobre

As my mission ends I can tell you that UK/Polish relations are outstandingly good.

Nasze siły zbrojne i inne jednostki razem, z dumą i odwagą, zwalczają terroryzm i ruchy ekstremistyczne.

Our armed forces and other agencies are working proudly and bravely together against terrorism and extremism.

W dwa tysiące czwartym roku Wielka Brytania i Polska śmiało pokazały prawdziwą europejską solidarność: wzajemnie i bezwarunkowo otworzyliśmy nasze rynki pracy.

In 2004 the UK and Poland showed bold true mutual European solidarity: we opened our labour markets to each other unconditionally.

W dwa tysiące piątym roku Wielka Brytania zadbała, żeby Polska otrzymała hojne środki z budżetu Unii Europejskiej.

The UK ensured that Poland received a generous EU Budget settlement back in 2005.

Rząd brytyjski współpracuje również z polskimi ekspertami, aby rozstrzygnąć te symboliczne kwestie związane z Drugą Wojną Światową, których wyjaśnienie powinno było mieć miejsce.

And the British Government have worked with Polish experts to put the record straight on highly symbolic issues arising from the WW2 period, where the record did need to be set straight.

Miałem wyjątkowy zaszczyt być w Pałacu Buckingham w dwa tysiące czwartym roku, kiedy Prezydent Kaczorowski otrzymał najwyższe odznaczenie brytyjskie.

It was a special privilege to be at Buckingham Palace when President Kaczorowski was awarded top British honours in 2004.

Zadanie budowania Europy trwa. Jutro przywódcy europejscy spróbują uzgodnić podstawę dla instytucji europejskich na przyszłe lata.

The task of building Europe continues. Tomorrow European leaders try to agree a basis for European institutions for the years ahead.

Niech ta praca postępuje w najlepszym duchu twórczego kompromisu

Let this work move forward in the best spirit of creative compromise.

My Embassy team in Warsaw have been closely involved in this issue, and in all these other strategic successes of the past four years. They have done a fine job. Thank you to them.

So there it is. Goodbye Warsaw, Goodbye Foreign Office.

If anyone wants to offer me a job, please can they stay behind afterwards?

Diplomatic relations are not secrets locked up in Foreign Ministries. Diplomatic relations are people. UK/Poland relations are you.

You – our fine veterans, people in politics, the church, in business, art and music, military, police, science, academic, and all the other areas represented here today. My congratulations to you for all you have done – to build new European friendships.

Soon you will see a new British Prime Minister, then a new British Ambassador, Ric Todd and his wife Alison, who arrive here in October.

The personalities change. The warmth of this unusually friendly, special and dynamic bilateral relationship does not.

A Birthday Toast. The Queen.

 

 

Share this page:

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Leave a Comment